Vår historia

Liksom de hårt arbetande smederna i forna tiders Ferna bruk som skapade det absolut bästa stålet som gick att frambringa på  den tiden, hedrar vi deras minne genom att tillverka det absolut bästa ölet på hanverksmässigt sätt.

Beläget i de djupa skogarna i Berglagen, det vilda och tama balanserar allt i denna del av Sverige.

ferna-bruk